Kwaliteit & certificaten

Bij ons staat kwaliteit voorop!

Kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke pijlers in onze dagelijkse bedrijfsvoering.
Wij waarborgen de kwaliteit van onze diensten en producten. Daarom werken wij bijvoorbeeld met een ISO managementsysteem. Dit systeem geeft inzicht in de risico’s en de mogelijkheden tot verbetering van activiteiten, producten en diensten.

Daarnaast zijn duurzame ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid al jaren verweven in onze werkwijze. Samen met onze leveranciers en klanten proberen wij de impact op de aarde te minimaliseren.

“Onze duurzame en innovatieve bedrijfsvoering zorgt voor continuïteit. Eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Als bedrijf leggen we rekenschap af voor mens en milieu.”

VGM Checklist
aannemers VCA*

We richten ons beleid op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, zowel in de werkplaats alsmede op werklocaties. Hiermee willen we persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid voorkomen.

Download

ISO 9001:2015 certificering

Hunter & Van Twist is gehouden aan het voeren en realiseren van een kwaliteitsbeleid overeenkomstig de regels en doelstellingen van de normen NEN-EN-ISO 9001:2015.

Download 9001