Kwaliteit & certificaten

Bij ons staat kwaliteit voorop!

Kwaliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn belangrijke pijlers in onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Wij waarborgen de kwaliteit van onze diensten en producten. Daarom werken wij bijvoorbeeld met een ISO managementsysteem. Dit systeem geeft inzicht in de risico’s en de mogelijkheden tot verbetering van activiteiten, producten en diensten.

ISO 9001:2015certificering

Hunter & Van Twist is gehouden aan het voeren en realiseren van een kwaliteitsbeleid overeenkomstig de regels en doelstellingen van de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 

Download

VGM Checklist aannemers VCA*

We richten ons beleid op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers, zowel in de werkplaats alsmede op werklocaties. Hiermee willen we persoonlijk letsel en schade aan de gezondheid voorkomen.

Download
nl_NL