Sponsoring

Het beleid

We zijn ons bewust van de social return die HVT kan leveren: rondleidingen aan leerlingen en participeren in verbetertrajecten op het gebied van scholing zijn voorbeeld van sponsoring in natura. Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moeten alle verzoeken voldoen aan het sponsorbeleid.

Hunter & Van Twist kan sponsoren in geld, middelen of tijd, mits het te sponsoren goede doel voldoet aan de basiscriteria: het doel moet een breed maatschappelijke functie hebben en het liefst onderdeel zijn van de lokale samenleving. Het doel moet bij voorkeur een ANBI of CBF goedgekeurd doel zijn, mag niet politiek of religieus geladen zijn en alle sponsoring moet voldoen aan het win-win principe.

Onze doelen

Elk jaar mag het personeel van Hunter & Van Twist goede doelen aandragen, samen bekijken we vervolgens welke doelen we willen sponsoren. Wij zetten ons in 2022 onder andere in voor de volgende goede doelen:

High Five Foundation

De High Five Foundation zet zich in voor kinderen van 4 t/m 16 jaar van wie de ouders zijn aangesloten bij de voedselbank. Deze gezinnen hebben geen geld voor onbezorgde dagjes uit. Daar brengt de High Five Foundation verandering in! De stichting organiseert 5 evenementen per jaar, waarbij de kinderen worden meegenomen naar dierentuinen, pretparken of andere activiteiten, zodat de kinderen onbezorgd kunnen genieten. Wij vinden dit een heel mooi initiatief en steunen deze organisatie dan ook graag!

Dit jaar hebben wij een bijdrage gedaan voor de fietsenactie van de High Five! Tijdens deze dag kregen maar liefst 150 kinderen van de Dordtse voedselbank een nieuwe fiets uitgereikt. Dankzij deze actie kunnen heel veel kinderen nu weer met een goede fiets naar school! Of nog belangrijker leren fietsen!

Meer weten?

Indien u een sponsorverzoek heeft, neem dan contact met ons op. Alleen verzoeken die voldoen aan onze criteria zullen in behandeling worden genomen.

Contact