Sponsoring

Het beleid

We zijn ons bewust van de social return die HVT kan leveren: rondleidingen aan leerlingen en participeren in verbetertrajecten op het gebied van scholing zijn voorbeeld van sponsoring in natura. Om voor sponsoring in aanmerking te komen, moeten alle verzoeken voldoen aan het sponsorbeleid.

Hunter & Van Twist kan sponsoren in geld, middelen of tijd, mits het te sponsoren goede doel voldoet aan de basiscriteria: het doel moet een breed maatschappelijke functie hebben en het liefst onderdeel zijn van de lokale samenleving. Het doel moet bij voorkeur een ANBI of CBF goedgekeurd doel zijn, mag niet politiek of religieus geladen zijn en alle sponsoring moet voldoen aan het win-win principe.

 

Meer weten?

Indien u een sponsorverzoek heeft, neem dan contact met ons op. Alleen verzoeken die voldoen aan onze criteria zullen in behandeling worden genomen.

Contact